Lares

Snelservice archeologienota

Binnen de 3 werkdagen in je mailbox

Geen tijd?

Snelservice archeologienota’s

Hebt u snel een archeologienota nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres. Via een eenvoudig bestelformulier zet u het proces in gang: onze archeologen zitten voor u klaar en gaan meteen aan de slag. Resultaat: uw archeologienota op basis van een bureaustudie en het bewijs van indienen zitten binnen de 3 werkdagen in uw mailbox. 

LAReS gaat steeds pragmatisch te werk; wij adviseren alleen vooronderzoek als dit echt nodig is. Blijkt dat er toch nog meer vooronderzoek nodig is? Dan stellen we daar een bijkomende offerte voor op en voeren we dat uit in een uitgesteld traject, zodra u uw omgevingsvergunning hebt gekregen. 

Snelheid en eenvoud peperduur?

Niet zo bij LAReS! Snel en eenvoudig een archeologienota op basis van een bureaustudie, en voor een vaste prijs! 

Het eventueel vooronderzoek kan aansluitend aan de bureaustudie worden uitgevoerd of in een uitgesteld traject; hiervoor krijgt u de aanvullende offerte zodra uit de bureaustudie duidelijk is geworden of, en wat voor onderzoeken er nog gedaan moeten worden.

Wat is een

Archeologienota

Vraagt u in Vlaanderen een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning aan?  Dan bent u in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan uw vergunningsaanvraag. Een archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek dat door een erkende archeoloog wordt opgesteld.

In de praktijk zal de archeoloog eerst een bureauonderzoek doen over de archeologische verwachtingen van uw terrein. Indien nodig voert de archeoloogook onderzoek uit op uw terrein. De resultaten van het vooronderzoek zijn de archeologienota (of een archeologienota met beperkte samenstelling). Deze archeologienota legt u ter bekrachtiging voor aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Archeologienota laten maken

Een archeologienota laten opstellen? Reken op de ervaring en deskundigheid van LAReS. Vul ons bestelformulier in om het proces op gang te zetten. Onze archeologen gaan meteen aan de slag en binnen de drie werkdagen ontvangt u uw archeologienota in uw mailbox. 

Blijkt er meer vooronderzoek nodig te zijn? Dan ontvangt u hiervoor meteen een vrijblijvende offerte. Deze werken voeren we graag voor u uit na goedkeuring van uw omgevingsvergunning. 

Archeologienota met beperkte samenstelling

Wanneer er op voorhand geweten is dat het terrein reeds verstoord is of dat er een ophoging plaatsgevonden heeft, dan kan een archeologienota met beperkte samenstelling worden opgesteld. Hierbij wordt er geen programma van Maatregelen uitgeschreven. Er wordt dan verwacht geen archeologie te treffen en uw terrein wordt vrijgegeven.

Dat gebeurt in volgende gevallen:

  • Als we met absolute zekerheid weten dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is op uw terrein.
  • Als we met absolute zekerheid weten dat uw werken geen verstoring zullen veroorzaken aan eventueel aanwezig archeologisch erfgoed.
  • Als we met absolute zekerheid weten dat verder onderzoek van het terrein niet leidt tot nuttige kenniswinst.
     

Wanneer heeft u een archeologienota nodig?

Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van:

de totale oppervlakte van de betrokken percelen
de totale oppervlakte van de geplande bodemingrepen
de ruimtelijke bestemming van het terrein
de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site / vastgestelde archeologische zone

De criteria en drempels zijn verschillend voor:

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden

Het agentschap Onroerend Erfgoed stelde een beslissingsboom samen. Zo weet u meteen of u een archeologienota nodig heeft of niet.

 

Hoelang duurt het om een archeologienota te bekomen?

Indien alle plannen aanwezig zijn, kan je binnen de 3 dagen een archeologienota bekomen. De duurtijd om een archeologienota te bekomen is afhankelijk van de duurtijd om de plannen te verkrijgen.

Uitgesteld traject

Indien binnen het terrein potentieel archeologisch materiaal aanwezig is, moet het vervolgonderzoek uitgevoerd worden. In vele gevallen wil de bouwheer hiermee wachten tot hij/zij de vergunning verkregen heeft. In dit geval wordt het onderzoek uitgevoerd in een uitgesteld traject. Het vervolgonderzoek wordt dan pas uitgevoerd zodra de bouwheer zijn/haar vergunning verkregen heeft. 

Subsidie voor archeologienota

Als occasionele bouwheer (particulier) krijgt u een subsidie van het agentschap Onroerende Erfgoed. Deze subsidie is van toepassing voor het verkennend en waarderend booronderzoek, proefputten en proefsleuven. De subsidie dekt 80% van de forfaitair bepaalde kostprijs.

Meer over subsidies

Hoe verloopt

Het opstellen van een archeologienota?

01
Bureauonderzoek

Eerst wordt een bureauonderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de impact van de geplande werken op de bodem en wat de archeologische verwachting is. Hieruit kan blijken dat we geen archeologische sporen en vondsten verwachten; dan wordt het terrein vrijgegeven voor ontwikkeling. Als blijkt dat er wel archeologische sporen en vondsten te verwachten zijn, zijn er verschillende vooronderzoeken mogelijk.

02
Steentijd?

Worden er resten uit de steentijd verwacht, zullen eerst landschappelijke boringen worden gezet om te achterhalen of de bodem nog goed genoeg bewaard is. Is dit het geval, dan worden archeologische boringen gezet, mogelijk gevolgd door een proefputtenonderzoek. Is dit niet het geval, dan hoeft er geen verder onderzoek naar steentijd te worden gedaan.

03
Ander tijdperk

In het geval er resten uit het neolithicum, de metaaltijden, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe/nieuwste tijd worden verwacht, moeten proefsleuven getrokken worden.

04
De archeologienota

De resultaten van de vooronderzoeken worden beschreven in de archeologienota. Hierin staat ook of er nog verder onderzoek (opgraving) nodig is na het verkrijgen van de vergunning, of dat het terrein vrijgegeven kan worden. De archeologienota wordt ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed en het advies wordt opgenomen in de vergunning.

Meer informatie over het opstellen van een archeologienota?

Contacteer ons voor meer info

archeologienota

Door LAReS

Een archeologienota bestaat uit een bureaustudie en eventueel vooronderzoek (boringen, proefsleuven) als dat nodig blijkt te zijn. LAReS gaat steeds pragmatisch te werk; we adviseren alleen vooronderzoek als dit echt nodig is. Blijkt uit het bureauonderzoek dat er een vervolgonderzoek nodig is, dan bezorgen we u automatisch de aanvullende offerte voor deze diensten.

We maken het u graag gemakkelijk. Samenwerken met één partner heeft heel wat voordelen. Het is efficiënt, u heeft een pak minder administratie en maar één aanspreekpunt. Het is goedkoper en bovendien garanderen wij een vlotte planning waar alle stappen in het traject elkaar snel opvolgen.

Klanten reviews

Op LAReS kan je rekenen. Steevast wordt er snel een offerte voor je project aangeleverd, en wordt volgens afspraak je project verder uitgewerkt en een verslag afgeleverd. Voor een goede communicatie en correcte dossiers, staan Elly Heirbaut en LAReS garant.
Stefaan Vets
Ik ben heel tevreden over de samenwerking met LAReS Archeologie. Een degelijke ondersteuning, een flexibele ingesteldheid ten aanzien van de onvoorspelbaarheid van het bouwen en een correcte prijs zijn voor mij de grootste troeven van Elly Heirbaut en haar team.
Joeri Vangansbeke
zeker offerte aan vragen. heel vriendelijk, snel en accuraat zeer tevreden van onze samenwerking !
Els Raemdonck

Bekijk onze

Referenties

LAReS heeft ervaring in het uitvoeren van vooronderzoek en opgravingen in landelijke en stedelijke contexten. Onze archeologen brengen eenvoudige alsook (zeer) complexe projecten tot een goed einde. Ook grootschalige projecten met meerdere partners – zoals bijvoorbeeld ruilverkavelingen, grote infrastructuurwerken, grootschalige stadsopgravingen – kan ons team aan.

Tijdens élk project staan snelheid, transparantie en een pragmatische manier van werken voorop.

In de afgelopen jaren heeft LAReS opgravingen uitgevoerd in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, maar ook in Nederland (opdrachtgevers gemeentes Nijmegen, Wijchen, Elst, Lent; Rijkswaterstaat).

Als voorbeelden voor onderzoek in stadscontexten noemen we graag onze opgraving in Antwerpen aan de Keizerstraat (nieuwbouw, ca. 1.400 m2) en de opgraving cf. werfbegeleiding in Turnhout aan de Beekstraat (nieuwbouw, ca. 3.200 m2). Voor een verkaveling in Ravels aan de Molenstraat/Elzenstraat hebben we ca. 5 ha opgegraven. In functie van nieuwbouw hebben we een terrein van ruim 11 ha aan de Berkenrijs in Rijkevorsel onderzocht met proefsleuven. Een vooronderzoek op het Kristalpark in Lommel (ca. 5 ha) bestond uit landschappelijke boringen, archeologische boringen en proefsleuven.

Lees het hier

Nieuws, blog & meer

Nog vragen

Contact

Contacteer ons


LAReS Archeologie
Rozenlaan 15,
2980 Halle-Zoersel
+32 468 14 33 74
info@laresarcheologie.be

 

LAReS Archeologie
Bezoekadres
Pulsebaan 52 D6,
2240 Zandhoven
+32 468 14 33 74
info@laresarcheologie.be

Maatschappelijke zetel Rozenlaan 15, 2980 Halle-Zoersel
©2022 LAReS
BE0698785921
RPR Antwerpen
Privacy- & cookieverklaringin brand gezet door de maanstekerij