Lares

Snelservice archeologienota's

Binnen de 3 werkdagen in je mailbox

Meer info over

Archeologienota

Vanaf 1 juni 2016 is het nieuwe Vlaamse Onroerend Erfgoeddecreet van kracht. Dit heeft gevolgen voor wie een aanvraag voor een omgevingsvergunning wil indienen. In vele gevallen moet een bekrachtigde archeologienota worden toegevoegd aan de aanvraag tot verkavelen of bouwen. Soms moet er ook archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Vooronderzoek

Wanneer is dit nodig?

Een archeologienota bestaat uit een bureaustudie en eventueel vooronderzoek (boringen, proefsleuven) als dat nodig blijkt te zijn. LAReS gaat steeds pragmatisch te werk; we adviseren alleen vooronderzoek als dit echt nodig is. Blijkt uit het bureauonderzoek dat er een vervolgonderzoek nodig is, dan bezorgen we u automatisch de aanvullende offerte voor deze diensten.

We maken het u graag gemakkelijk. Samenwerken met één partner heeft heel wat voordelen. Het is efficiënt, u heeft een pak minder administratie en maar één aanspreekpunt. Het is goedkoper en bovendien garanderen wij een vlotte planning waar alle stappen in het traject elkaar snel opvolgen.

Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van:

de totale oppervlakte van de betrokken percelen
de totale oppervlakte van de geplande bodemingrepen
de ruimtelijke bestemming van het terrein
de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site / vastgestelde archeologische zone

De criteria en drempels zijn verschillend voor:

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden

Hoe verloopt

Het opstellen van een archeologienota?

01
Bureauonderzoek

Eerst wordt een bureauonderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de impact van de geplande werken op de bodem en wat de archeologische verwachting is. Hieruit kan blijken dat we geen archeologische sporen en vondsten verwachten; dan wordt het terrein vrijgegeven voor ontwikkeling. Als blijkt dat er wel archeologische sporen en vondsten te verwachten zijn, zijn er verschillende vooronderzoeken mogelijk.

02
Steentijd?

Worden er resten uit de steentijd verwacht, zullen eerst landschappelijke boringen worden gezet om te achterhalen of de bodem nog goed genoeg bewaard is. Is dit het geval, dan worden archeologische boringen gezet, mogelijk gevolgd door een proefputtenonderzoek. Is dit niet het geval, dan hoeft er geen verder onderzoek naar steentijd te worden gedaan.

03
Ander tijdperk

In het geval er resten uit het neolithicum, de metaaltijden, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe/nieuwste tijd worden verwacht, moeten proefsleuven getrokken worden.

04
De archeologienota

De resultaten van de vooronderzoeken worden beschreven in de archeologienota. Hierin staat ook of er nog verder onderzoek (opgraving) nodig is na het verkrijgen van de vergunning, of dat het terrein vrijgegeven kan worden. De archeologienota wordt ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed en het advies wordt opgenomen in de vergunning.

Meer informatie over het opstellen van een archeologienota?

Contacteer ons voor meer info

Geen tijd?

Snelservice archeologienota’s

Hebt u snel een archeologienota nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres. Via een eenvoudig bestelformulier zet u het proces in gang: onze archeologen zitten voor u klaar en gaan meteen aan de slag. Resultaat: uw archeologienota op basis van een bureaustudie en het bewijs van indienen zitten binnen de drie werkdagen in uw mailbox. 

LAReS gaat steeds pragmatisch te werk; wij adviseren alleen vooronderzoek als dit echt nodig is. Blijkt dat er toch nog meer vooronderzoek nodig is? Dan stellen we daar een bijkomende offerte voor op en voeren we dat uit in een uitgesteld traject, zodra u uw omgevingsvergunning hebt gekregen. 

Snelheid en eenvoud peperduur?

Niet zo bij LAReS! Snel en eenvoudig een archeologienota op basis van een bureaustudie, en voor een vaste prijs! 

Het eventueel vooronderzoek kan aansluitend aan de bureaustudie worden uitgevoerd of in een uitgesteld traject; hiervoor krijgt u de aanvullende offerte zodra uit de bureaustudie duidelijk is geworden of, en wat voor onderzoeken er nog gedaan moeten worden.

Klanten reviews

Op LAReS kan je rekenen. Steevast wordt er snel een offerte voor je project aangeleverd, en wordt volgens afspraak je project verder uitgewerkt en een verslag afgeleverd. Voor een goede communicatie en correcte dossiers, staan Elly Heirbaut en LAReS garant.
Stefaan Vets
Ik ben heel tevreden over de samenwerking met LAReS Archeologie. Een degelijke ondersteuning, een flexibele ingesteldheid ten aanzien van de onvoorspelbaarheid van het bouwen en een correcte prijs zijn voor mij de grootste troeven van Elly Heirbaut en haar team.
Joeri Vangansbeke
zeker offerte aan vragen. heel vriendelijk, snel en accuraat zeer tevreden van onze samenwerking !
Els Raemdonck
Wij hebben uw werkwijze ervaren als zeer professioneel, correct, kundig en met veel kennis van zaken. Een enorm pluspunt is zeker uw toegankelijkheid, uw menselijke benadering in deze voor gewone burgers ongekende materie. Kortom een aanrader in het web van het archeologisch onderzoek.
Fam. Lambrechts

Lees het hier

Nieuws, blog & meer

Mis niets van LAReS

Nieuwsbrief

Elke maand nieuws over LAReS in je mailbox? Laat dan hier je gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief.

Over ons

Wie zijn wij?

LAReS is een jong bedrijf in het hart van de Antwerpse Kempen, opgericht in 2012 door Elly Heirbaut. Wij staan garant voor een efficiënte, snelle en goedkope uitvoering van alle aspecten van het archeologisch onderzoek (het opstellen van de archeologienota, het uitvoeren van het archeologisch onderzoek en opgraving) met aandacht voor de behoefte van de klant. Ons team heeft al ruim 20 jaar ervaring opgebouwd. We hebben projecten uitgevoerd in het kader van kleine en grootschalige verkavelingen, ruilverkavelingen, bouwprojecten…

Ons team van ervaren archeologen werkt in heel Vlaanderen. Voor archeologienota’s, landschappelijke en archeologische boringen, proefsleuven en proefputten en opgravingen kan u dus zeker bij ons terecht.

Elly heirbaut
Senior archeoloog/ Erkend archeoloog/Bedrijfsleidster

In 1999 ben ik afgestudeerd aan de KULeuven, maar al enkele jaren eerder heb ik mijn eerste opgravingservaring opgedaan. Van mijn passie heb ik mijn werk kunnen maken en ondertussen werk ik ruim 20 jaar in de archeologie ...dit voor overheden (IAP, Nijmegen, Rijkswaterstaat), universiteiten (Leiden, Columbia University NY) en commerciële archeologische bedrijven (ArchOL). In 2012 heb ik LAReS opgericht, en sinds 2016 ben ik erkend archeoloog. Als projectleider heb ik een breed scala aan grootschalige onderzoeken uitgevoerd, gaande van grafvelden uit de prehistorie en Romeinse tijd, over nederzettingen uit de bronstijd tot de middeleeuwen, tot Romeinse steden en legerkampen.Lees meer...

Niels Jennes
Senior archeoloog/Erkend archeoloog

Kort samengevat ben ik een echte middeleeuwenarcheoloog. Mijn favoriete onderzoeksonderwerpen zijn de aard van de nederzettingen, het landschap en de materiële cultuur. ...Sinds enige tijd doe ik dan ook aardewerkstudies binnen de regio’s Kempen, Hageland en Haspengouw met als voornaamste periode de vroege en volle middeleeuwen. Het fijne aan de job is dat er elke dag wat nieuws valt te ontdekken en te onderzoeken. De focus ligt bij mij dan ook op het bijdragen aan de kennis uit deze periode en regio.Lees meer...

Rani Reusens
Medior archeoloog/Erkend archeoloog

Geschiedenis is altijd mijn passie geweest, maar ik wilde het wel op een actieve manier ontdekken. Zo kwam ik in contact met archeologie en ging een wondere wereld voor mij open. In 2017 studeerde ik af ...als Master in de Archeologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en sindsdien ben ik werkzaam binnen de archeologie. Mijn ervaringen omvatten het uitvoeren van booronderzoeken, proefsleufonderzoeken en opgravingen. Dankzij deze ervaringen is mijn passie voor archeologie en voornamelijk stadsarcheologie alleen maar gegroeid.Lees meer...

Vanessa Vandenbussche
Medior archeoloog

De mogelijkheid om de geschiedenis te herschrijven heeft me ertoe aangezet om archeologie te studeren. In 2020 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Gent. ...Ik heb doorheen mijn studie kennis gemaakt met de Eerste Wereldoorlog, Romeinse grafvelden en middeleeuwse bewoning. Mijn ervaringen reiken van archeologienota’s schrijven tot opgravingen uitvoeren. Ik hoop meerdere tijdsperiodes als structuren te mogen bestuderen en interpreteren, om zo de kennis van het verleden verder te onderzoeken en ook mijn eigen kennis verder uit te bereiden.Lees meer...

Alissa Monden
Junior Archeoloog

Doorheen mijn studie ben ik tijdens opgravingen in contact gekomen met verschillende periodes, gaande van prehistorie, de middeleeuwen tot de ...nieuwste tijd en de Eerste Wereldoorlog. Mijn interesse in geschiedenis is er al sinds de lagere school. Het kunnen reconstrueren van het verleden aan de hand van achtergebleven menselijke resten is wat mij het meeste aantrekt in archeologie. Prehistorie is de periode die mijn voorkeur wegdraagt en waarin ik mij het liefste wil blijven verdiepen.Lees meer...

Sebastien de Molenaer
Junior archeoloog

De geschiedenis van de mensheid is al sinds mijn kindertijd een van mijn grootste passies. ...Archeologie was daarom de perfecte manier om geschiedenis in een toegepaste vorm te ontdekken. In 2022 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Gent als archeoloog. Tijdens mijn studie en stages heb ik geprobeerd zo veel mogelijk verschillende periodes en soorten sites te bestuderen, om zo een breed kennisspectrum te vormen. Hierdoor is mijn interesse voor de archeologie en in het bijzonder de middeleeuwse en vroegmoderne periode enkel groter geworden.Lees meer...

Bekijk onze

Referenties

LAReS heeft ervaring in het uitvoeren van vooronderzoek en opgravingen in landelijke en stedelijke contexten. Onze archeologen brengen eenvoudige alsook (zeer) complexe projecten tot een goed einde. Ook grootschalige projecten met meerdere partners – zoals bijvoorbeeld ruilverkavelingen, grote infrastructuurwerken, grootschalige stadsopgravingen – kan ons team aan.

Tijdens élk project staan snelheid, transparantie en een pragmatische manier van werken voorop.

In de afgelopen jaren heeft LAReS opgravingen uitgevoerd in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, maar ook in Nederland (opdrachtgevers gemeentes Nijmegen, Wijchen, Elst, Lent; Rijkswaterstaat).

Als voorbeelden voor onderzoek in stadscontexten noemen we graag onze opgraving in Antwerpen aan de Keizerstraat (nieuwbouw, ca. 1.400 m2) en de opgraving cf. werfbegeleiding in Turnhout aan de Beekstraat (nieuwbouw, ca. 3.200 m2). Voor een verkaveling in Ravels aan de Molenstraat/Elzenstraat hebben we ca. 5 ha opgegraven. In functie van nieuwbouw hebben we een terrein van ruim 11 ha aan de Berkenrijs in Rijkevorsel onderzocht met proefsleuven. Een vooronderzoek op het Kristalpark in Lommel (ca. 5 ha) bestond uit landschappelijke boringen, archeologische boringen en proefsleuven.

Nog vragen

Contact

Contacteer ons


LAReS Archeologie
Rozenlaan 15,
2980 Halle-Zoersel
+32 468 14 33 74
info@laresarcheologie.be

 

LAReS Archeologie
Bezoekadres
Pulsebaan 52 D6,
2240 Zandhoven
+32 468 14 33 74
info@laresarcheologie.be

Maatschappelijke zetel Rozenlaan 15, 2980 Halle-Zoersel
©2022 LAReS
BE0698785921
RPR Antwerpen
Privacy- & cookieverklaringin brand gezet door de maanstekerij