logo

Archeologienota voor uw bouwproject

Archeologisch vooronderzoek bij omgevingsvergunningen

Bij LAReS kan u terecht voor het opstellen van een archeologienota en het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek en opgravingen in functie van uw aanvraag van een omgevingsvergunning.

meer info over

Archeologienota

Vanaf 1 juni 2016 is het nieuwe Vlaamse Onroerend Erfgoeddecreet van kracht. Dit heeft gevolgen voor wie een aanvraag voor een omgevingsvergunning wil indienen. In vele gevallen moet een bekrachtigde archeologienota worden toegevoegd aan de aanvraag tot verkavelen of bouwen. Soms moet er ook archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wat nu?

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Wanneer is dit nodig?

Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van:

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein
  • de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site/vastgestelde archeologische zone
Contacteer ons

De criteria en drempels zijn verschillend voor:

  • omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
  • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden

Aan de hand van de beslissingsboom kan je heel eenvoudig nagaan of een archeologisch vooronderzoek in jouw situatie verplicht is. Via het Geoportaal kan je opzoeken of het terrein zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

hoe verloopt

Het opstellen van een
archeologienota?

1

Eerst wordt een bureauonderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de impact van de geplande werken op de bodem en wat de archeologische verwachting is. Hieruit kan blijken dat we geen archeologische sporen en vondsten verwachten; dan wordt het terrein vrijgegeven voor ontwikkeling. Als blijkt dat er wel archeologische sporen en vondsten te verwachten zijn, zijn er verschillende vooronderzoeken mogelijk.

2

Worden er resten uit de steentijd verwacht, zullen eerst landschappelijke boringen worden gezet om te achterhalen of de bodem nog goed genoeg bewaard is. Is dit het geval, dan worden archeologische boringen gezet, mogelijk gevolgd door een proefputtenonderzoek. Is dit niet het geval, dan hoeft er geen verder onderzoek naar steentijd te worden gedaan.

3

In het geval er resten uit het neolithicum, de metaaltijden, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe/nieuwste tijd worden verwacht, moeten proefsleuven getrokken worden.

4

De resultaten van de vooronderzoeken worden beschreven in de archeologienota. Hierin staat ook of er nog verder onderzoek (opgraving) nodig is na het verkrijgen van de vergunning, of dat het terrein vrijgegeven kan worden. De archeologienota wordt ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed en het advies wordt opgenomen in de vergunning.

Contacteer ons
vaas

over ons

Wie zijn wij

LAReS is een jong bedrijf in het hart van de Antwerpse Kempen, opgericht in 2012 door Elly Heirbaut. Wij staan garant voor een efficiënte, snelle en goedkope uitvoering van alle aspecten van het archeologisch onderzoek (het opstellen van de archeologienota, het uitvoeren van het archeologisch onderzoek en opgraving) met aandacht voor de behoefte van de klant. Ons team heeft al ruim 20 jaar ervaring opgebouwd. We hebben projecten uitgevoerd in het kader van kleine en grootschalige verkavelingen, ruilverkavelingen, bouwprojecten…

Voor archeologienota's, landschappelijke en archeologische boringen, proefsleuven en proefputten en opgravingen is ons werkgebied voornamelijk gelegen in de provincies Antwerpen en Limburg, maar ook voor de provincies Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zijn wij beschikbaar.

Ons team

Elly Heirbaut

vaasIn 1999 ben ik afgestudeerd aan de KULeuven, maar al enkele jaren eerder heb ik mijn eerste opgravingservaring opgedaan. Van mijn passie heb ik mijn werk kunnen maken en ondertussen werk ik ruim 20 jaar in de archeologie, dit voor overheden, universiteiten en commerciële archeologische bedrijven. Sinds 2016 ben ik erkend archeoloog. Als projectleider heb ik een breed scala aan onderzoeken uitgevoerd, gaande van grafvelden uit de prehistorie en Romeinse tijd, over nederzettingen uit de bronstijd tot de middeleeuwen, tot Romeinse steden en legerkampen.

Caroline Dockx

vaasIn 2016 ben ik afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven als Master in de Archeologie. Ondertussen ben ik al meer dan twee jaar aan het werk als junior archeoloog. Ik heb ervaring opgedaan met alle typen van archeologisch onderzoek: het schrijven van archeologienota’s en het uitvoeren van boringen, begeleidingen, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Archeologie is altijd mijn passie geweest en het is dan ook altijd mijn droom geweest om een allround archeoloog te worden.

vaas vaas

STEL EEN VRAAG

CONTACTEER ONS