Lares
  • 07.08.2020
  • Blog

Op zoek naar Oorderen, maand juli

Oef, we zijn terug van weggeweest! Enkelen van ons zijn op verlof geweest en anderen hebben verder gewerkt op de opgraving van het GM-terrein. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken? We bezorgen jullie hierbij weer graag een overzicht van de gebeurtenissen en leuke anekdotes van de voorbije weken.

Het “normale” archeologische werk ging in de eerste week van juli rustig verder. Funderingen, kelders en de wegen zijn verder onderzocht en volledig afgewerkt. Dat betekent dat alles getekend werd, dat er coupes gezet werden. Dat heeft ons informatie opgeleverd om de geschiedenis van dit stukje Oorderen te kunnen reconstrueren.

Maar daarnaast kregen onze collega’s bijzonder bezoek. De voormalige bewoner van het huis aan de zandstraat nr. 8, Jan Vertommen, kwam een kijkje nemen naar zijn (groot)ouderlijke woning waar hij tot 31 augustus 1965 met zijn familie heeft gewoond. Hij herinnerde zich nog duidelijk het woongedeelte en de werkruimtes waar zijn vader zijn beroep als smid uitoefende. Herinner je je trouwens nog het kleine witte figuurtje (aka Gust) uit onze vorige blog? Wel, daar had Jan nog mee gepeeld! De uitspraak ‘reliving the past’ is in deze situatie wel heel toepasselijk 😊.

Tijdens de grote vakantie lopen archeologiestudenten van de KU Leuven en de VUB standaard stage op opgravingen. Ook wij mochten in de eerste weken van juli een aantal graafsla.., euh stagestudenten op onze opgraving verwelkomen. Alle hulp was zeker welkom, want er stond ons heel wat werk te wachten. Eerst en vooral moest werkput 9 volledig opgeschoond en afgewerkt worden. Ter hoogte van werkputten 7 en 8 zijn coupes op een aantal muurfunderingen geplaatst om zo een duidelijk zicht te hebben op de opbouw van de muren en de relatie met de verschillende grondlagen. Vervolgens is een nieuwe werkput (put 10) tegen de straatzijde aangelegd die ook enkele muurrestanten bevatte. En zoals elke archeoloog kan beamen, staan muurrestanten gelijk aan intensief kuis- en krabwerk op de knietjes, ‘assepoester-stijl’. Zo gezegd zo gedaan dus! Helaas stak het weer een beetje tegen die week en waren meerdere garderobewissels niet abnormaal. Dus, als u zich ooit afvraagt waarom een archeoloog nogal veel ‘rommel’ in zijn /haar auto heeft liggen, weet u nu waarom. Wij bereiden ons graag voor op ELKE situatie.

Tegelijkertijd startten sommige teamgenoten op een ander gedeelte van het GM-terrein, de ‘Trim’ (of zoals wij het graag noemen: ‘Mars’). Op deze locatie wordt er ter hoogte van de funderingspalen een archeologische begeleiding in de vorm van proefputten (4m²) uitgevoerd. Ook in deze putjes zijn vloer- en muurresten geregistreerd.

Terwijl het ene team terug vertrok richting ‘Mars’, werd ter hoogte van onze eerste en vijfde werkput met ‘Team Press Shop’ het tweede vlak aangelegd waar we op zoek gingen naar middeleeuwse (en misschien nog oudere) sporen onder de funderingen en kelders van Oorderen. En effectief: er kwamen meerdere oudere sporen aan het licht, waaronder een gracht, paalsporen en kuilen. Deze werden allen uitvoerig gedocumenteerd en geregistreerd. Heel benieuwd of we met deze informatie zicht gaan krijgen op het (laat-)middeleeuwse Oorderen…

De twee laatste weken van juli waren goed gevuld! Werkputten 8 en 9 zijn verder naar een tweede vlak verdiept, waar veel nieuwe en nieuwste tijdssporen zijn gedocumenteerd en geregistreerd. Ook het eerste vlak (waar nog wat muurwerk zat) van werkput 10 is onder handen genomen en opgeschoond. Vervolgens is ook deze werkput verdiept naar een tweede vlak waar een waterput tevoorschijn kwam. In deze laatste week van juli kwam de gazet op bezoek voor een diepte-interview 😊 (check onze facebookpagina voor het artikel!).

Zo dat was het voorlopig voor onze site te Oorderen. De opgraving is nog niet afgelopen, maar we moeten even wat ander werk doen. Maar niet getreurd, de derde (en vierde?) week van augustus nemen we onze schuppen weer vast en starten we met het aller-aller-aller-laatste deel van onze opgraving. Dus hou zeker onze socials in de gaten voor meer nieuwtjes!

Nog vragen

Contact

Contacteer ons


LAReS Archeologie
Rozenlaan 15,
2980 Halle-Zoersel
+32 468 14 33 74
info@laresarcheologie.be

 

LAReS Archeologie
Bezoekadres
Pulsebaan 52 D6,
2240 Zandhoven
+32 468 14 33 74
info@laresarcheologie.be

Maatschappelijke zetel Rozenlaan 15, 2980 Halle-Zoersel
©2022 LAReS
BE0698785921
RPR Antwerpen
Privacy- & cookieverklaringin brand gezet door de maanstekerij