Op zoek naar Oorderen. Week 4

Halverwege zitten we al...

Al 4 weken zijn we aan het opgraven in Oorderen. We gaan van het ene uiterste naar het andere. Van enorme regenbuien naar vreselijke hitte, en dan weer naar koude en wind. Maar we trotseren het allemaal, want met elke meter die wordt proper gemaakt, krijgen we een beter zicht op de geschiedenis van Oorderen… 

Deze week hebben we onze werkput verder uitgebreid in oostelijke richting. In vergelijking met de rest van de werkput blijken de funderingen en vloeren hier minder goed bewaard te zijn gebleven. De bouw van de Opel-garage en de aanleg van de riolering hebben ervoor gezorgd dat grote delen van de bebouwing volledig verdwenen zijn.

Toch blijft het mogelijk om de bebouwing te reconstrueren, mede door de kaarten van het Primitief Kadaster waarop de contouren van de woningen zijn aangegeven. Alleen de contouren, want heel gedetailleerd zijn deze kaarten niet. Ze geven geen informatie over hoe de woningen er uit zagen, welke delen woongedeelte waren en in welke ruimtes gewerkt werd. Dat moeten we proberen te achterhalen op basis van wat we nog vinden. Een hele puzzel 😉.

En hoe dicht komt het verleden ineens, als het jongetje dat vroeger met Gust speelde (het speelgoed-ventje dat we vorige week hebben gevonden in de woning aan de Zandstraat nr. 8) langskomt op de opgraving. Blijkt dat hij al 42 jaar bij Aertsen werkt! Mooie momenten 😊

Lees het hier

Gerelateerde berichten

09.08.2020 | Nieuws
Opgraving Oorderen in de kranten

In de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad verschenen mooie artikels over de opgraving in Oorderen. Het historische en archeologische belang van dit soort oppgravingen is niet te onderschatten.

Lees verder
07.08.2020 | Blog
Op zoek naar Oorderen, maand juli

Oef, we zijn terug van weggeweest! Enkelen van ons zijn op verlof geweest en anderen hebben verder gewerkt op de opgraving van het GM-terrein. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken? We bezorgen jullie hierbij weer graag een overzicht van de gebeurtenissen en leuke anekdotes van de voorbije weken.

Lees verder
31.07.2020 | Blog
Romeinse graven aan de Cottalaan in Tongeren

Begin juli werden we door het Agentschap Onroerend Erfgoed opgebeld omdat op een werf aan de Cottalaan in Tongeren een toevalsvondst was aangetroffen.

Lees verder
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now