Welkom bij LAReS

 

 

LAReS bvba is een archeologisch project- en adviesbureau voor het opstellen van archeologienota's en het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Wij doen een eerste screening van uw plangebied, wij maken uw archeologienota op en zorgen voor een duidelijke en transparante aanpak vanaf het bureauonderzoek tot het verkrijgen van een bekrachtigde archeologienota of nota en de vrijgave van uw terrein.

 

Wij staan garant voor een efficiënte, snelle en goedkope uitvoering van alle aspecten van het archeologisch onderzoek (het opstellen van de archeologienota, het uitvoeren van het archeologisch onderzoek en opgraving) met aandacht voor de behoefte van de klant.

 

Voor archeologienota's, landschappelijke en archeologische boringen, proefsleuven en proefputten en opgravingen is ons werkgebied voornamelijk gelegen in de provincies Antwerpen en Limburg, maar ook voor de provincies Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zijn wij beschikbaar.

Omgevingsvergunning en archeologienota,
wat te doen?

Archeologienota

Vanaf 1 juni 2016 is door het van kracht worden van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet het toevoegen van een bekrachtigde archeologienota in vele gevallen verplicht. Klik hier om meer te weten te komen over de archeologienota.

 

Wanneer is een archeologienota nodig?

Van belang voor het bepalen of er een archeologienota noodzakelijk is, is de oppervlakte van het plangebied en van de geplande bodemingrepen. Hebt u vragen of wordt u geconfronteerd met archeologie? Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag.

 

Hoe verloopt het opstellen van een archeologienota?

Eerst wordt een bureauonderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de impact van de geplande werken op de bodem en wat de archeologische verwachting is.

Hieruit kan blijken dat we geen archeologische sporen en vondsten verwachten; dan wordt het terrein vrijgegeven voor ontwikkeling.

Als blijkt dat er wel archeologische sporen en vondsten te verwachten zijn, zijn er verschillende vooronderzoeken mogelijk:

– Als er resten uit de steentijd worden verwacht, zullen landschappelijke en archeologische boringen worden gezet.

– Als er resten uit het neolithicum, de metaaltijden, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe/nieuwste tijd worden verwacht, moeten proefsleuven getrokken worden.

De resultaten van de vooronderzoeken worden beschreven in de archeologienota. Hierin staat ook of er nog verder onderzoek (opgraving) nodig is na het verkrijgen van de vergunning, of het terrein vrijgegeven kan worden. De archeologienota wordt bekrachtigd door Onroerend Erfgoed, het advies wordt opgenomen in de vergunning.

 

LAReS bvba als partner in uw project!

Bij LAReS bvba kan u terecht voor het opstellen van een archeologienota en voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek en opgravingen in functie van uw aanvraag van een omgevingsvergunning. Klik hier om te kijken welke diensten wij u allemaal kunnen bieden.

LAReS werkt ook voor andere ondernemers in de archeologie. Zoekt u iemand om uw archeologisch team te versterken? Of bent u op zoek naar een materiaalspecialist? Ook dan helpen wij u graag verder.

 

 

Lowlands Archaeological Research Service

StatuetteLar
Login